gas cong nghiep - Luxen
Arrow
Arrow
Slider
Siam Gas 45kg - Luxen

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

. Thông tin chung
Mã Sản Phẩm
  • 533
  • Màu sắc
  • Xanh
  • Nhà sản xuất
  • Siam Gas
  • Chế độ tiết kiệm gas
  • Ngắt gas tự động
  • Sản Phẩm Khác
    Luxen Luxen