Kết quả rút thăm trúng thưởng - CTKM Gas, vui hơn!

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ RÚT THĂM ĐỢT 1 (08/12/2016)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI "GAS, VUI HƠN!"

ket-qua-rut-tham-trang-2

Ket-qua-rut-tham-trang-2

Khuyen mai Gas, vui hon!